วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. สำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวแขน ขา และลำตัว
         
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. สำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวแขน ขา และลำตัว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่คนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดสอบคัดเลือกในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยู่ต่างจังหวัด จึงมีการกำหนดสอบนอกสถานที่ช่วงเดือนกันยายน 2561 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา และพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ โทรศัพท์หมายเลข 089-403-5950

ข่าวจาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่