สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
         
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนร่วม (ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขั้นไป , สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้) เสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยสามารถเสนอชื่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าหมาจักรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ www.pmca.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-430931 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา