มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่า ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
         
          มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่า ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00

ข่าวจาก : มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่