แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ
         
          แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ กำหนดสภาพครุภัณฑ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย โทรศัพท์ 0-5315-2035 ต่อ 701,702 หรือดูรายละเอียดทาง www.dorcr.drr.go.th

ข่าวจาก : แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย