สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน
         
          สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กฉ จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 17-18 พศจิกายน 2561 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปสอบถาม โทร.0 5353 7325

ข่าวจาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่