ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครแรงงานจ้างเหมา ตำแหน่ง คนงานเกษตร
         
          ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครแรงงานจ้างเหมา ตำแหน่ง คนงานเกษตรศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครแรงงานจ้างเหมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง คนงานเกษตร หากประสงค์จะเข้าทำงาน สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน โทร. 0-5309-6215 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน