ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์
         
          ด้วยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ (แบบจ้างเหมาบริการ) เดือนละ 8,600 บาท จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัเนี้ไปจนถึง 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันราชการ หรือสามาถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 053-122339 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่