สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 37 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 37 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัยมศึกษา เขต 37 รับสมัครในระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 37 ถนนแพร่-ลอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-511-137 ต่อ 100

ข่าวจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 37(แพร่)
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่