สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน
         
          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน เงินเดือน 15,000 บาท โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16

ข่าวจาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา