ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
         
          ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000 บาท ตามรายการดังนี้ เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธภาพสูง พร้อมชุดอุปกรณ์บนเครื่อง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุรหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerate centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างถาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.doa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-114113-6 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่