โรงเรียนสายอักษร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
         
          โรงเรียนสายอักษร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคูรผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วนตนเอง ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนสายอักษร

ข่าวจาก : โรงเรียนสายอักษร
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่