สำนักงานเทศบาลนครลำปาง จัดประกวดราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
         
          สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง