ชมรมเทควันโดจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขัน
         
          ชมรมเทควันโดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ร.ร.อาลัมภางค์เทควันโด ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทควันโด

ข่าวจาก : ชมรมเทควันโดจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง