สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง
         
          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 49 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18

ข่าวจาก : สปข. 3
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน