กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
         
          กองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง บุคลากร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 2

ข่าวจาก : กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน