โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง จัดโครงการ
         
          โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ 10 ปีสาธิตละอออุทิศ ลำปาง

ข่าวจาก : โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง