สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
         
          สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง สอบถาม โทร. 0 5328 3734

ข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่