สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
         
          สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2561 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 เชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แม่ฮ่องสอน