สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างรวม 11.00 เมตร ยาวรวม 12.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 79 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยถมดินเพื่อปรับพื้นที่พร้อมเทลานคอนกรีตในการประกอบพิธีทางศาสนา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (สุสานร้องหม้อขาง) หมุ่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sanphanet.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-343600 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ป
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่