สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
         
          ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องเขย่า (Shaker) แบบหมุนวน จำนวน 1 เครื่อง ชุดฉีดสารตัวอย่างของเหลวหรือของแข็งโดยใช้ไอ automatic headspace sampler จำนวน 1 เครื่อง ตู้แช่ (Deep Freezer) ทรงตั้ง ความจุอย่างน้อย 410 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง และตู้บ่มเย็นแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ขนาด 400 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oard๑.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-114121-5 ต่อ 401 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่