ขอเชิญส่งประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง
         
          เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญส่งประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง ชื่องาน

ข่าวจาก : เทศบาลนครลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง