สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน ประสงค์จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตตำบลหนองช้างคืน
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน ประสงค์จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตตำบลหนองช้างคืนสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประสงค์จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตตำบลหนองช้างคืน ผู้สนใจติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สอบถามโทร. 0-5398-2920 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน