สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
         
          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดโทร. 0-5352-5517-8 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน