ประกาศร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
         
         

ข่าวจาก : งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
หน่วยงานผู้ส่ง : งานพัสดุ สปข.3