โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกาศขายพัสดุ
         
          โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกาศขายพัสดุ เศษสายไฟ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 รายการสอบถาม โทร. 0 5425 5263

ข่าวจาก : โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่