สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการให้บริการเอกสารการรสมัครรับเลือกเป็นสมาชิควุฒิสภา
         
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการให้บริการเอกสารการรสมัครรับเลือกเป็นสมาชิควุฒิสภา ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารการสมัครฯได้จากสำนักทะเบียนอำเภอ หรือ WWW.ECT.GO.TH หรือ WWW.ECT.GO.TH/Chiangmaiสอบถาม โทร. 0 5311 2347-8 ต่อ 2

ข่าวจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่