สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562
         
          สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 จำนวน 7 ประเภททุน และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th

ข่าวจาก : สำนักงาน ก.พ.
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่