สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ในตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
         
          สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ในตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โทร.0 5390 8300 - 49 ต่อ 73155 ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08:30 - 11:30 น. ภาคบ่าย 13:00 - 16:30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่ต้องมายื่นและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งทำแบบทดสอบบุคลิกภาพให้เสร็จภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ซึ่งผลทดสอบบุคลิกภาพจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
         

ข่าวจาก : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่