ศาลจังหวัดฝางประกาศขายทอดตลาดพัสดุชุรุด/เสื่อมสภาพ
         
          ศาลจังหวัดฝาง จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งหมด 63 รายการ ผู้มีความประสงค์จะซื้อ สามารถเข้าดูสภาพพัสดุและลงทะเบียนเข้าเสนอราคาได้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น. และจะเริ่มทำการประมูลในเวลา 10.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053451151 ต่อ 29 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศาลจังหวัดฝาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่