จ.พะเยา "เชิญร่วมงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
         
          จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน

ข่าวจาก : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา