สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา รับสมัครพนักงานสรรพากร 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-17 ธันวาคม 2561
         
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับเดือนละ 11,400 บาท คุณสมบัติต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 4

ข่าวจาก : สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา