กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 3 คัน
         
          กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสงค์ จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุดใช้การไม่ได้จำนวน 3 คันโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมในการซื้อทอดตลาดในครั้งนี้ ขอรับรายละเอียดได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6431-9376

ข่าวจาก : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา