สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
         
          ด้วยเรชาธิการคณธกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน ๕๗ รายการ ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ ๑ คำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง