สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ
         
          สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ กำหนดประมูลราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-6577

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย