สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ
         
          สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ กำหนดประมูลราคา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย บริเวณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต.บ้านดู่แล อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5379-3062

ข่าวจาก : สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย