กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อ.เมือง จ.พะเยา ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 3 คัน
         
          กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อ.เมือง จ.พะเยา ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 3 คัน กำหนดลงทะเบียนประมูลราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 งานส่งกำลังบำรุง โทรศัพท์ 08-6431-9376

ข่าวจาก : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อ.เมือง จ.พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย