สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 37,800 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่บ้าน มั่ว หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
         
          ด้วยสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 37,800 ลุกบาศก์เมตร ในพื้นที่บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ราคากลางของโครงการ 3,931 000.- บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งจะทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ประกาศ 1/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 กำหนดดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2561 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง