กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่
         
          กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30

ข่าวจาก : กรมชลประทาน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่