สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 37,800 ลบ.ม. บ้านมั่ว อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
         
          สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 37,800 ลบ.ม. บ้านมั่ว หมู่ 4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,931,000 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-269569 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง