แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียนที่ชำรุด จำนวน 35 รายการ
         
          แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียนที่ชำรุด จำนวน 35 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-228246 ต่อ 18

ข่าวจาก : แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง