สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โทร. 0-5350-5048 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน