สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนิติกร
         
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนิติกร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,060 บาท กำหนดรับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร ชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในวันทำการของสหกรณ์ เวลา 8.30-16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จ.ลำปางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5421-8943 และ 081-8820035

ข่าวจาก : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง