สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงสีข้าวสาร
         
          สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงสีข้าวสาร ขนาด 120 หัวเป่า กำลังการผลิต 0.4-3 ตัน/ชั่วโมง พร้อมติดตั้่ง จำนวน 1 เครื่อง กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2561 และยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-453012

ข่าวจาก : สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่