ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 003/2562 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561
         
         

ข่าวจาก : งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
หน่วยงานผู้ส่ง : งานพัสดุ สปข.3