สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนสอบถาม โทร. 0 5350 5048 ต่อ 15

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่