การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวง
         
          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวง ในเขตทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกดอยติ-สันกำแพง วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สอบถามโทร. 0-5351-1072

ข่าวจาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน