การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน 11 จุด
         
          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน 11 จุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน 11 จุด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สอบถามโทร. 0-5351-1072

ข่าวจาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน