วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกาต่อ
         
          วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม พณิชยกรรม และคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม

ข่าวจาก : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา