บริษัท นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสตรีไทย เข้าร่วมประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2562
         
          บริษัท นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสตรีไทยที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม มีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ หรือเป็นคนเหนือตั้งแต่กำเนิด เข้าร่วมประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2562 โดยรับสมัครวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ บีบี คลินิก สาขาเชียงราย (ห้าแยกพ่อขุนฯ) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-7680245 และ 093-2982495

ข่าวจาก : บริษัท นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา