สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
         
          สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งแต่บัดนีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053299830

ข่าวจาก : สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่